Regulamin

I DANE HANDLOWE

Właścicielem sklepu Gymmmaniak.pl jest Adam Ficoń, prowadzący działalność pod firmą

Gymmaniak.pl Adam Ficoń

Ul. Zaułek Rogoziński 15/6

51-116 Wrocław

NIP: 8951944489

REGON: 364450103

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl

NIP: 8951944489

REGON: 364450103

e-mail: kontakt@gymmaniak.pl

telefon: 791927952

Adres reklamacji:

Gymmaniak.pl

Adam Ficoń

Ul. Zaułek Rogoziński 15/6

55-220 Wrocław

Z dopiskiem „ZWROT”

II WARUNKI OGÓLNE

§ 1

Słowniczek:

Przedmiotem trasakcji są towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu.

Sklep- sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.Gymmaniak.pl, prowadzony przez właściciela/sprzedającego wymienionego w dziale „DANE HANDLOWE”

Kupujący- każda osoba fizyczna, prawna, instytucja lub firma dokonująca zakupów w ww.

Regulamin jest dostępny ogólnie, na stronie sprzedającego www.gymmaniak.pl i określa zasady dokonywania sprzedaży towarów Kupującym przez Sprzedającego.

§ 2

Kupujący ma obowiązek przeczytać regulamin przed dokonaniem zakupów, a finalizując transakcję oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego warunki.

IIi. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienia Kupujący może składać 7 dni w tygodniu, przed całą dobę, przez cały rok.

Złożenie zamówienia następuje po wysłania formularza zamówienia z poprawnymi danymi Kupującego, zgodnymi ze stanem rzeczywistym.

Sprzedający potwierdza zamówienie drogą e-mail oraz zastrzega sobie możliwość do potwierdzenia niektórych zamówień drogą telefoniczną.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

Kupujący zobowiązany jest podać podczas rejestracji dane teleadresowe, niezbędne do finalizacji zamówienia, tj.:

-imię i nazwisko Kupującego oraz adres Odbiorcy przesyłki,

-numer telefonu stacjonarnego/komórkowego,

-adres e-mail.

Zamówienie jest potwierdzone w momencie potwierdzenia go drogą mailową/telefoniczną przez Sprzedającego, a w wypadku przesyłki pobraniowej- w momencie wysłania formularza zamówienia.

Zamówienia i ich wysyłka realizowane są w ciagu 24h od zaksięgowania się wpłaty/złożenia zamówienia pobraniowego (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

§ 3

Zamówienie realizowane jest w momencie dostępności danego towaru w chwili realizacji zamówienia. W przypadku braku danego produktu, sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z Kupującym.

Jeśli sprzedający nie może zrealizować zamówienia, zobowiązuje się do oddania całej kwoty wpłaconej przez Kupującego, formą płatności jaką Kupujący dokonał wcześniej wpłaty. W takiej sytuacji umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

W przypadku przedłużenia się terminu realizacji z przyczyn niezależnych od sprzedającego, Sprzedający zobowiązany jest do niezwolcznego poinformowania o tym fakcie kupującego, oraz do określenia nowego terminu dostawy. W tym wypadku Kupujący może odstąpić od umowy i żadna ze stron nie będzie rościć sobie niczego z tytulu braku finalizacji transakcji.

§ 4

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają ustawowy podatek VAT( podana kwota obok produktu to kwota BRUTTO).

Ceny obowiązujące to te, jakie widnieją przy produkcie w chwili dokonywania zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i kończenia promocji. Zmiany uznaje się za zatwierdzone, w momencie wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu.

IV. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest wysyłane na dane podane przez Kupującego w formularzu sprzedaży

Przesyłki realizowane są przez podmioty świadczące usługi kurierskie/przewozowe/listowe.

Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 15zł; pobraniowej 20zł., wysyłka do paczkomatu10zł, za pobraniem 14zł

W przypadku zamówienia produktów koszty dostawy na terenie Wrocławia oraz Jelcza-Laskowice obciążają Sprzedającego.

§ 5

Dostępne płatności:

Gotówką przy odbiorze towaru - przesyłka za pobraniem pocztowym pobierana przez pracownika firmy kurierskiej .

Przelewem przed dostawą towaru. Z chwilą wpłynięcia należności na konto Sklepu, bądź pośrednika w płatnościach internetowych, towar zostaje wysłany do Zamawiającego.

Kartą kredytową przez dostępnego na Sklepie pośrednika płatności internetowych

V. Reklamacje, Gwarancje

Każdy Nabywca dokonujący zakupu w Sklepie internetowym Gymmaniak.pl ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru, bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej, lub mailowej na adres korespondencyjny sklepu, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

Zwracany towar nie może nosić jednak śladów użycia i musi posiadać nienaruszone
oryginalne opakowanie.

Zwrot należności następuje w terminie do 7 dni roboczych, po otrzymaniu przez kupującego zwróconego towaru.

Reklamacje dotyczące wad należy zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu przez Kupującego.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od czasu ich wpłynięcia do Sprzedającego.

Towar w ramach reklamacji może być wymieniony na nowy, pełnowartościowy produkt. W przypadku niemożności takiej wymiany, Sprzedający zaproponuje zwrot części, bądź całości kwoty zapłaconej za towar.

VI. Ochrona danych osobowych klientów

Wypełniając formularz rejestracyjny konta kupujący akceptuje powyższy regulamin i zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep internetowy Gymmaniak.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

VII. Postanowienia końcowe

1. O każdej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Sprzedający zawiadomi poprzez wysłanie stosownej informacji drogą mailową, na adresy podane w formularzach rejestracyjnych.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Accept

Serwis wykorzystuje pliki Cookies.